Den země – 3.A - 7. 5. 2019

Den země – 3.A - 7. 5. 2019

Den země – 7. 5. 2019 – 3. A


    Úterní ráno 7. 5. 2019 jsme se pořádně oblékli a společně s ostatními dětmi 1. stupně ZŠ jsme odešli na kaznějovské hřiště u hřbitova. Zde na nás čekali zástupci z Radovánku, kteří pro nás připravili akci Den země. Nejdříve jsme hledali 10 obálek, které byly schované kolem hřiště. V obálkách byly napsané vědomostní úkoly, které jsme hravě zvládli. Potom jsme se všichni žáci 1. stupně shromáždili do půlkruhu a každá třída přednesla svoji připravenou a vymyšlenou básničku na téma Den země. Naše básnička byla o berušce. Všichni žáci pak po přednesu každé básně tleskali a pokřikovali a tento hluk byl měřen přístrojem. V naší kategorii jsme hluk nejsilnější neměli, a tak jsme nevyhráli. 

    

    Po básničkách jsme si šli opékat vuřty, které jsme si přinesli z domova. Moc jsme se na ně těšili a taky jsme si na nich moc pochutnali. 

  

  

  

 

 

  
    Po jídle jsme na hřišti využívali různá stanoviště se zábavou, např. zdobení perníčků, pokusy s magnety, piškvorky, bitvu, chůdy, střelbu s míčky na šaška, šlapadla, zvířátka či běhání po hřišti. 

   

 

 

 

 

 

    Obloha se začala pomalu zatahovat a začínala být pěkná zima. A tak jsme v 11 hodin vyrazili zpět do školy, kde na nás čekal dobrý oběd – řízek a brambory. Celé dopoledne jsme si pořádně užili, zasmáli jsme se, pobavili, vyběhali a po obědě jsme pak ve třídě málem usnuli. Ahoj, naše krásná Země, zase příště.

                                               Zapsala Mgr. Havlenová