Den otevřených dveří - 29. 11. 2016

Den otevřených dveří - 29. 11. 2016

Den otevřených dveří 29.11.2016


    Na samém začátku adventního období se uskutečnil na naší škole Den otevřených dveří spojený tradičně s charitativní akcí „Pomozte dětem“ – „Kuře“ a při kterém se v rámci projektu „Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život“ podpořeného ze „Státního fondu životního prostředí ČR“ a „Ministerstva životního prostředí ČR“, uskutečnilo několik „Tvůrčích dílen“.

    Téměř 200 lidí si prohlédlo školu, nově vybavené učebny, podpořilo charitativní akci a s velkým zájmem se řada z nich zapojila do činnosti tvůrčích dílen a do dalších aktivit.

    Na I. stupni si veřejnost prohlédla v učebnách 1. ročníku učební pomůcky na matematiku, prvouku a přírodovědu, učebnice, pracovní sešity. V učebně 3. ročníku se zájemci mohli 2 x zapojit do ukázkových hodin zpěvu, v dalších třídách byly vystaveny polytechnické stavebnice a různé učební pomůcky. Také každý mohl navštívit výstavku prací zaměstnanců školy. V jednotlivých tvůrčích dílnách si mohli vyrobit přáníčko, visačky a záložky různými technikami.

    Na druhém stupni v přízemí v učebně Vv byla umístěna další tvůrčí dílna, kde se pracovalo s FIMO hmotou a s korálky, v keramické dílně a v prostoru keramické dílny lákala veřejnost práce s hlínou. Velkému zájmu se těšil také ZOOkoutek naší školy, který se mohl pochlubit nově narozenými želvičkami. Na 1. patře byly vystaveny polytechnické stavebnice a deskové hry, v učebně fyziky na veřejnost čekali žáci s ukázkami různých fyzikálních pokusů, na 2. patře si každý mohl vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. Lidé měli možnost seznámit se také s prostorami školní družiny, zajít se podívat do tělocvičny. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do organizace a zajištění Dne otevřených dveří a všem, kteří podpořili jednotlivé aktivity.


Mgr. Naděžda Pluhařová

Hodina zpěvu

 

Tvůrčí dílny

Výstavka "Pomozte dětem"