Den dětí na 2. stupni ZŠ Kaznějov - 1. června 2010

Den dětí na 2. stupni ZŠ Kaznějov - 1. června 2010

V úterý 1.června 2010 vyučující 2.stupně společně se žáky 9. ročníku připravili pro žáky 5.A, 6. třídy, 7.A, 7.B a praktické třídy dopoledne plné zábavné výuky a sportovních činností ke dni dětí. Smíšená družstva z jednotlivých tříd bravurně zvládala úkoly na daných stanovištích.

 


Přestože nám nepřálo počasí a všechna stanoviště byla v budově školy, celé dopoledne se vydařilo. I když žáci v družstvech nebyli ze stejného ročníku, velice dobře spolupracovali, vládla zdravá bojovnost a komunikace. 
  

Nesmíme zapomenout ani na žáky 9. ročníků, kteří „veleli“ jednotlivým stanovištím a velice zodpovědně se tohoto úkolu zhostili. Nápomocni byli též někteří žáci z 8. ročníku. Zbylí žáci 8. ročníku připravili zábavné úkoly pro mateřskou školku na sídlišti. 


Všichni zúčastnění dostali drobné upomínkové předměty, které škole věnovaly časopisy Sluníčko a Mateřídouška vydavatelství Mladá fronta, a.s.


 

   

Tři nejlepší družstva získala ceny, na něž přispělo SRPDŠ. Všichni soutěžící dostali pamětní listy jako upomínku na dnešní den.

 

Dle reakce žáků během celého dopoledne se tato akce zdařila a všichni se těší na příští rok, který bude probíhat ve stejném duchu.