Den dětí na 1. stupni ZŠ Kaznějov - 1. června 2010

Den dětí na 1. stupni ZŠ Kaznějov - 1. června 2010

Letos připadl Den dětí na deštivé úterý. Nebylo tedy jednoduché ráno rozhodnout, zda se má vydat asi 180 dětí v mírném dešti na hřiště ke hřbitovu, kde byl plánovaný program. Nakonec nadšení zvítězilo a vyrazili jsme. Cestou jsme se zastavili v hasičské zbrojnici, kde si děti prohlédly novou kontejnerovou Avii. 

Potom jsme vyrazili k plánovanému cíli.

Organizace programu Dne dětí se ujali stejně jako loni žáci 5. třídy a svůj úkol zvládli na výbornou. Na 9 stanovištích měli připravené různé úkoly, které sami vymysleli, a s velkou trpělivostí vysvětlovali každému soutěžícímu, jak si s jejich plněním co nejlépe poradit.

Po skončení všech disciplín si děti s radostí opekly vuřty, a i když paní učitelky musely z ohně vytáhnout několik „černoušků“, všichni si na nich moc pochutnali.

Mezitím na hřiště dorazilo několik členů Kynologického klubu Kaznějov se svými cvičenými psy. Děti se zaujetím sledovaly výcvik poslušnosti a hlavně obrany.

 

Za úspěšné splnění úkolů si každé z dětí odneslo domů drobný dárek a pamětní list.


  

A co říct závěrem? Že se pobyt v přírodě i přes nepříznivé počasí vydařil a už se těšíme, jaký program pro nás příští rok připraví budoucí páťáci. 


Děkujeme za poskytnutí dárků ke Dni dětí pro všechny žáky naší školy, této podpory si velmi vážíme. Dárky pro všechny žáky ZŠ Kaznějov věnovaly časopisy Sluníčko a Mateřídouška vydavatelství Mladá fronta, a.s.