Dějepisná exkurze - Lidice, Krakovec - 22. 5. 2017

Dějepisná exkurze - Lidice, Krakovec - 22. 5. 2017

Dějepisná exkurze - Lidice, Krakovec - 22. května 2017

   
     U příležitosti 75 let od vyhlazení obce Lidice a 70 let od položení základního kamene k výstavbě nových Lidic připravila paní učitelka Ilona Barbořáková pro žáky devátých tříd dějepisnou exkurzi do Lidic.

    Žáci absolvovali výchovně vzdělávací program pod názvem „Den, kdy se mi změnil život", při kterém se formou dramatické výchovy a vstupem do rolí seznámili s osudem dvou lidických rodin – Doležalových a Genzových.  Program je připraven s velkou citlivostí a pečlivostí  a napomáhá hlubšímu pochopení tragických událostí té doby.

    Poté žáci s průvodkyněmi navštívili vlastní Památník Lidice a v závěru v Muzeu zhlédli film o Lidicích a dokument s výpověďmi svědků.

    V druhé části exkurze žáci navštívili Červený zámek, který je znám pod názvem Krakovec. Pan kastelán Mgr. Jiří Sobek zajímavým způsobem seznámil žáky s architekturou a s významem jedinečné gotické stavby na Rakovnicku.

Mgr. Naděžda Pluhařová

Fotogalerii s 8 snímky najdete zde