Czechkid – multikulturalita očima dětí

Czechkid – multikulturalita očima dětí

Czechkid multikulturalita očima dětí  

• Projekt Fakulty humanitních studií University Karlovy, Katedry oboru Občanský sektor , + Britské rady
• Cílem projektu Czechkid – multikulturalita očima dětí je zkvalitnit vzdělávání na druhém stupni ZŠ a SŠ pomocí nových kurzů pro učitele a vytvořit nástroje pro efektivní výuku MKV ve školách

Pro pedagogy
• Učitelé mohou využít řady metodických materiálů i doplňujícíh textů. Jsou založeny na dialozích fiktivních mladých lidí pocházejících z různých národnostních a etnických menšin
Co je Czechkid a jak s ním pracovat?O autorech

 


Texty spojené s dialogy
 
Bilingvismus 
Cizinci na trhu práce v České republice 
Česko-německé vztahy 
Česká republika a multikulturalismus 
Čeština jako cizí jazyk 
Diskriminace 
Generalizace v komunikaci a předsudky 
Globalizace 
„Hlášky“ 
Homosexualita 
Integrace a asimilace 
Interkulturní komunikace 
Kde se tu berou cizinci 
Kde se tu berou uprchlíci 
Křesťanství v České republice 
Kulturní identita 
Kultura a kulturní rozdíly 
Manželství a rodina v islámu 
Masmédia a zobrazování cizinců a menšin 
Mýty a stereotypy o Romech 
Náboženská identita 
Náboženský prožitek 
Náboženské tradice a současnost 
Nové náboženské směry 
Národnost 
Otázka času a vztahů mezi generacemi - zamyšlení 
Pobyt cizinců a jejich integrace v České republice 
Práva národnostních menšin a výuka cizích jazyků v České republice 
Projevy domácího násilí v různém kulturním prostředí 
Rasismus a rasové předsudky 
Rasové násilí I 
Rasové násilí II 
Romština 
• Státní integrační program 
Stereotypy a předsudky 
• Ukrajinci (nejen) v České republice 
Uprchlické tábory 
Xenofobie

 Doplňkové texty 
Multikulturní výchova 
Neonacismus 
Nostrifikace 
Romové – asimilace nebo integrace 
Slováci v České republice 
Spiritualita Romů v České republice 
Třídy pro jazykovou přípravu 
Vietnamci v České republice – 12000 km vzdušnou čarou od své vlasti

 Přehledová tabulka


Pro žáky

Mapa pro žáky

Můžete si zvolit prostředí a přečíst si dialogy fiktivních lidí pocházejících z různých národnostních a etnických menšin.
Jozo, Andrea, Ali, Pavla, Suong, Olga, Daniel, Jami, Magda a Tim - 10 imaginárních postav mladých lidí představujících multikulturní prostředí v dobře srozumitelné podobě.

U táboráku ...

 

Andrea ...