Co je nového na webu školy v 2. pololetí šk.r. 2011/2012 (únor 2012 - srpen 2012)

Aktuální informace o nových stránkách na webu školy
v druhém pololetí školního roku 2011/2012
(únor 2012 - srpen 2012)

 

Sdělení administrátora webu

Pravidelně aktualizované
stránky školy

 

Historie stránek "Co je nového na webu?"

 

 

srpen 2012

nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení

3. - 8. 8.

 

červenec
2012

nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení

22.7.
17.7.
10. - 15.7.
1.7.

 

červen
2012

nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení

29. 6.

 

květen

2012

nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení

 
13.5.

• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci 3. aktivita: Mediální výchova byla přidána stránka: ZKAZKY - Školní časopis ZŠ Kaznějov - přehled vydání

 

duben 2012

nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení

29.4.

• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci 3. aktivita: Mediální výchova byly přidány 2 stránky: ZKAZKY č. 5 - duben 2012 + ZKAZKY č. 5/2012 - Kdo sbalí Samuela (fotoromán)

22.4.

• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci Ukončení projektu - Výstupy projektu byly přidány 2 stránky: 1 - Severní Plzeňsko - EVVO (životní prostředí) + 2 - Metodika EVVO (životní prostředí)

21.4.

• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci Ukončení projektu - Výstupy projektu byla přidána stránka 3 - Metodika SŠIC s náhledy a odkazy ke stažení 27 materiálů školy

20.4.

• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci Ukončení projektu - Výstupy projektu byly přidány 2 stránky: 8 - Kompletní výukové materiály - ANGLIČTINA + 9 - Kompletní výukové materiály - 1. stupeň

19.4.

• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci Ukončení projektu - Výstupy projektu byly přidány 3 stránky: 5 - Metodika využití ICT pro presenční výuku na škole + 6 - Metodika novinářského kroužku Zkazky + 7 - Kompletní výukové materiály - MATEMATIKA

18.4.

• V sekci Projekt O P VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov byla zřízena podsekce Ukončení projektu se 3 dalšími podsekcemi Závěrečná konference projektu (nová stránka) + Výstupy projektu + Udržitelnost projektu (nová stránka)
• V podsekci Výstupy projektu byly přidány 2 stránky: 4 - Metodická podpora průřezového tématu Mediální výchova a jeji pilotní ověření • 10 - Inovace ŠVP

11.4.

• V sekci Moje škola a její podsekci Naše akce ve školním roce 2011/2012 byly přidány 2 stránky: 9. března 2012 - Maškarní bál všech tříd 1. stupně ZŠ a 30. března 2012 - Divadelní představení Vodnická pohádka
• V sekci Fotogalerie a její podsekci Akce školy ve šk.r. 2011/2012 byly přidány 2 stránky: 9. března 2012 - Fotky z maškarního bálu 1. stupně (24 fotografií) a 30. března 2012 - Několik fotografií z divadelního představení Vodnická pohádka (16 fotografií)

 

březen 2012 nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení
26.3.

• V sekci Moje škola a její podsekci Naše akce ve školním roce 2011/2012 byla přidána stránka 5. března 2012 - okresní kolo chemické olympiády kategorie D
• V sekci Fotogalerie a její podsekci Akce školy ve šk.r. 2011/2012 byla přidána stránka 5. března 2012 - trochu fotografií z okresního kola chemické olympiády (10 fotografií)

11.3.

• V sekci Moje škola a její podsekci Naše akce ve školním roce 2011/2012 byla přidána stránka 28. února 2012 - maškarní bál ve 2. B se 4 fotografiemi
• V sekci Moje škola a její podsekci Naše akce ve školním roce 2011/2012 byla aktualizována stránka 19. ledna 2012 - Zápis dětí do 1. třídy o 9 nových fotografií ze zápisu budoucích prvňáčků

 

únor
2012
nové a aktualizované stránky + dokumenty ke stažení
25.2.

• Byla přidána nová sekce Projekt OP VK - Duhová škola - inovace výchovně-vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov a v ní nová stránka Základní informace o projektu

22.2.

• Byla přidána nová sekce Projekt OP VK - ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov a v ní nová stránka Základní informace o projektu

9.2.

• V sekci Moje škola a její podsekci Naše akce ve školním roce 2011/2012 byla přidána stránka 2. února 2012 - Chemické pokusy pro žáky 1. stupně
• V sekci Fotogalerie a její podsekci Akce školy ve šk.r. 2011/2012 byla přidána stránka 2. února 2012 - Chemické pokusy pro žáky 1. stupně s 24 fotografiemi z chemických pokusů pro 1. stupeň

8.2.
7.2.

• V sekci Fotogalerie a její podsekci Akce školy ve šk.r. 2011/2012 byla přidána stránka 12. ledna 2012 - Den otevřených dveří
• V sekci Moje škola a její podsekci Naše akce ve školním roce 2011/2012 byla přidána stránka 5. října 2011 - Multimediální presentace o USA - odborná přednáška pro žáky 7. a 9. tříd ve "Všeználkovi"

5.2.

Zkazky č.4 byly dány na web k prohlížení

4.2.

• Dokončena grafická úprava ZKAZEK č. 4 - ke stažení ve formátu pdf - 25 stran
• V sekci Projekt OP VK - Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov a její podsekci 3. aktivita: Mediální výchova - Školní časopis ZKAZKY byla přidána stránka ZKAZKY č. 4 - leden 2012

1.2.

• V sekci Oficiální nástěnka a její podsekci Co je nového na webu školy ? byla přidána tato postupně aktualizovaná stránka Co je nového na webu školy v 2. pololetí šk.r. 2011/2012 (únor 2012 - srpen 2012)