Chování a výcvik dravců

Chování a výcvik dravců

První  týden v září k nám na školu po třech letech opět zavítali sokolníci ze společnosti Zayferus, která sídlí na Moravě a zabývá se přednáškami ze života dravců, jejich chovem a výcvikem. 
Celá akce proběhla za slunného dopoledne na školním hřišti a byla zcela jistě zpříjemněním dopoledního vyučování. Během 70 minutového programu se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí ze života známých i méně známých druhů dravých ptáků, žijících na území ČR i na vzdálených kontinentech. Sokolníci představili na 40 druhů dravců, které si žáci měli možnost z blízka prohlédnout nebo se s nimi vyfotit.

Po úvodní přednášce následovala ukázka výcviku dravců a jejich loveckých dovedností na vlečkách nebo vábítkách. Celý program byl ze strany sokolníků doplněn o soutěže a poznávací kvízy, za které úspěšní žáci získávali hodnotné ceny nebo si sami mohli vyzkoušet přílet vybraného dravce na svoji ruku. Největší ohlas mezi přítomnými měl zcela jistě let kondora, který prolétal těsně nad hlavami žáků.

20 fotografií z této zdařilé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.