Charitativní akce na ZŠ Kaznějov

Charitativní akce na ZŠ Kaznějov

SDRUŽENÍ RODIČŮ, DĚTÍ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ KAZNĚJOV

VÝBORNĚ SPOLUPRACUJE SE ZŠ KAZNĚJOV

 

Spolupráce s rodiči našich žáků je na naší škole organizována i sdružením SRDPŠ při ZŠ Kaznějov, které pracuje velmi aktivně a pro rozvoj naší školy je spolupráce SRDPŠ při ZŠ Kaznějov a ZŠ Kaznějov velkým přínosem.

Mgr. Radka Lavičková v rámci sdružení SRDPŠ při ZŠ Kaznějov každoročně organizuje několik charitativních akcí ve spolupráci se ZŠ Kaznějov.  

28. 11. 2013 proběhl na naší škole podzimní " Srdíčkový den", kdy žáci zakoupením magnetky, plastového klipu, mohli pomoci zlepšit život vážně nemocným dětem.                                                                                                                             
Koncem listopadu proběhla také veřejná sbírka občanského sdružení CPK - CHRPA, které se zabývá nákupem a výcvikem koní terapeutů pro zdravotní ústavy a léčebny v celé České republice. Žáci opět mohli pomoci zakoupením " Motanice".

Začátkem prosince proběhla na naší ZŠ poprvé akce pod názvem“ Vánoční krabice od bot 2013.“ Žáci společně se svými rodiči doma připravili různé dárečky, které by chtěli věnovat dětem, a zabalili je do krabic. Na krabice napsali, zda je dárek určen pro chlapce či pro děvče. Někteří přinesli dárky do školy a společně je zabalili do balíčků. Celou akci zajišťují pracovnice o.s. DOMUS - centrum pro rodinu v Plzni a pracovnice Diakonie západ ČCE. Vánoční krabice poputují do sociálně slabých rodin v Plzeňském kraji.

 

 

Všem, kteří se na realizaci jmenovaných charitativních akcí podíleli, patří velké poděkování, paní učitelce Lavičkové náleží velké poděkování za organizaci akcí a žákům za zapojení. Věříme, že „Vánoční krabice“ od žáků naší školy přinesou radost obdarovaným dětem.