Čeština – vzdělávací internetové stránky dr. Balharové

Čeština – vzdělávací internetové stránky dr. Balharové

PhDr. Kamila Balharová - profesně zaměřené osobní stránky 
• Vystudovala PdF UP v Olomouci obor speciální pedagogika a český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a ZvŠ. Věnuje se speciální pedagogice. 
• Je autorkou vzdělávacích internetových stránek věnovaných výuce českého a anglického jazyka především pro žáky se SPU - https://kaminet.wz.cz a stránek https://kamizdat.wz.cz, které jsou zaměřené metodicky na výuku literatury a slohu.  

 

KamiNet

  Kaminet – čeština

• Pravopis: začátečníci
• Mluvnice : slovní druhyskloňováníčasovánístupňovánívěta jednoduchásouvětí
• Literatura : pojmy abecedně řazenétestyhistorie chronologickytestyvýklad k ukázkámliterární ukázky

 

Kamizdat

Dramatika - Dramatické postupy v literatuře
Sloh : 6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník