České předsednictví EU 2009 - EUROSKOP

České předsednictví EU 2009 - EUROSKOP

České předsednictví EU na Euroskopu
• Základní informace o Českém předsednictví v EU, které začíná 1. ledna 2009. Partnerem České republiky v osmnáctiměsíčním předsednictví jsou Francie a Švédsko. 
 

Rubriky na Euroskopu

České předsednictví EU 2009 
Přípravy na předsednictví 
Priority předsednictví 
Kdo je kdo 
Kontakty 
Aktuálně 
Užitečné odkazy 
Dokumenty

 

Informace

 

Předsednictví v Radě EU
Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě předsedají Radě EU. Nejde jen o formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace. Pořadí, na jehož základě se země v předsednictví střídají, stanovila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy na svém zasedání dne 13. prosince 2004. Pořadí bylo určeno až do roku 2020 a při jeho stanovení bylo dbáno na střídání zemí podle jejich velikosti a geografické polohy

 

Funkce předsednictví
Stát, který předsedá Radě EU, má významné pravomoci. Svolává a řídí zasedání Rady EU, zastupuje Radu EU při jednání s ostatními institucemi EU a organizuje formální a neformální zasedání Evropské rady. Vystupuje jako mluvčí Evropské unie ve vztazích k třetím zemím nebo mezinárodním organizacím a reprezentuje společenství v zahraničí. Plní také roli vyjednavače v Radě EU, kde působí jako mediátor mezi členskými státy při rozhodování kvalifikovanou většinou. Od roku 1974, kdy vznikla Evropská rada, je význam funkce předsednictví obohacen také o možnost iniciace agendy EU

ČR bude mimo jiné půl roku reprezentovat Unii ve vztahu k zahraničním a k nadnárodním organizacím, včetně zastoupení Unie u Světové obchodní organizace. K důležitým událostem na evropské i mimoevropské scéně bude ČR vydávat stanoviska, která by měla vyjadřovat postoj celé Unie.

 V České republice koordinuje přípravu předsednictví sekce Úřadu vlády pod vedením místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry.