České pověsti a žáci 3.A - prosinec 2018

České pověsti a žáci 3.A - prosinec 2018

České pověsti a žáci 3. A


    Ve třetím ročníku se žáci v rámci školních osnov seznamují v Českém jazyce s pověstmi a bájemi. Co to vlastně pověst je? Pověst je literární útvar, který se podobá pohádce. I ta se v minulosti šířila vyprávěním mezi lidmi. Tato vyprávění zaznamenávali kronikáři do svých kronik (např. Hájek, Kosmas, Dalimil). Pověsti mohly být částečně nebo i úplně vymyšlené. Většinou se vztahovaly k nějakému místu, události, člověku, věci…

    Mezi nejznámější pověsti a báje patří kniha od Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti (kterou nám spolužák přinesl ukázat do třídy) a v Česku ještě více známá kniha od Aloise Jiráska Staré pověsti české, kterou jsme si ve třídě také ukázali a ze které jsme si přečetli první kapitolu. (Byla dlouhá a dětem méně srozumitelná.) Děti ale věděly, o čem se v kapitole mluví, neboť jsme si předem o ní povídaly.

    I jiní autoři pochopili, že tato klasická kniha dnešní děti moc neoslovuje. Proto mnozí z nich se snaží tuto krásnou knihu dětem i v současnosti přiblížit vydáváním přepracovaných knih. Tyto staronové pověsti jsou již pro dnešní děti srozumitelnější a jednodušší. Některé jsou především jen obrázkové, není v nich moc textu.

    Ve třídě bylo vidět, že knihy o českých pověstech se v domácích knihovničkách vyskytují často, neboť je žáci nosili do třídy na ukázku.

    My jsme si ve třídě vybrali jako společnou četbu knihu od nakladatelství Fragment Staré pověsti české od Jany Eislerové s krásnými ilustracemi Antonína Šplíchala, kde jsou pověsti kratší a srozumitelné. V knize je 21 pověstí. My jsme se blíže seznámili s 11pověstmi. (O praotci Čechovi, Krok a jeho dcery, Libuše a Přemysl, Silák Bivoj, Dívčí válka, O Horymírovi, Svatopluk a jeho synové, O Karlu IV., Karlův most, Staroměstský orloj, Golem)

    Pověsti četli střídavě žáci svým spolužákům nebo je četla paní učitelka či si děti procvičily tiché čtení, neboť měly knihy před sebou. Některé pověsti- především ty prvotní- jsme se učili i vyprávět svými vlastními slovy podle vytvářených jednoduchých bodů – tzv. osnov.

    Starým pověstem českým jsme se nevěnovali jen při hodinách Čj, ale také v hodinách prvouky, kde se žáci začínají seznamovat s počátečními informacemi o České republice. V rámci prolínání předmětů jsme si i některé postavičky vymodelovali při pracovních činnostech a při výtvarné výchově si žáci mohli vybrat, která pověst se jim nejvíce líbila či která ilustrace je nejvíce zaujala a podle toho si nakreslili obrázek. Přitom jsme si některé české pověsti poslechli i z vyprávění na CD.

    Některá existující skutečná místa z pověstí jsme si ukázali na fotografiích, obrázcích či 13. 12. 2018 při výletě do Prahy na muzikál – i -  Vyšehrad a Pražský hrad.

    Nezapomněli jsme si říci, že i naše okolní vesnice či města mají své pověsti. Přečetli jsme si nějaké pověsti z Plzně či bližších Plas. Má také Vaše bydliště nějakou pověst?

    Věřím, že žáci z 3. A si díky tomuto projektu o pověstech určitě do budoucna něco zapamatují  a že třeba nějakou z knih najdou pod vánočním stromečkem jako dárek.

 

Spoustu krásných dárků přejeme společně i my Vám

a především Všem přejeme šťastný nový rok 2019.
 

 

 Žáci 3. A a jejich třídní učitelka Z. Havlenová