Červen - Měsíc myslivosti a ochrany přírody

    V posledním červnovém týdnu se v tělocvičně ZŠ Kaznějov uskutečnila přednáška pro žáky prvních ročníků a děti MŠ Kaznějov - sídliště na téma „Myslivost a ochrana přírody.“ Celou akci si pro děti připravili dva mladí myslivci a milovníci přírody - Jindřich Hnidák, bývalý žák ZŠ Kaznějov a absolvent střední lesnické školy ve Žluticích, a Dominik Mašek, žák 9. třídy ZŠ, budoucí student žlutické lesnické školy.

    Během přednášky se děti dozvěděly zajímavosti ze života zvěře. Například jak se zvěř v přírodě chová, jakou potravu přijímá, jak se rozmnožuje a co ji v dnešní době nejvíce ohrožuje. Zároveň mladí myslivci žáky informovali o tom, jak se mají v přírodě chovat, co mají udělat v případě, že objeví nějaké opuštěné mládě nebo poraněné zvíře a jak mohou v zimním období zvěř přikrmovat, aby nestrádala a nehynula hladem.

    Celá přednáška byla doplněna praktickou ukázkou vábení zvěře (např. jelenů, srnců, kachen nebo predátorů jako liška, kuna), které se využívá k pozorování a lovu zvěře. Děti si během celé akce mohly prohlédnout vycpané preparáty živočichů, kteří žijí  v naší přírodě. Každý  mohl na vlastní očí vidět lebky šelem, býložravců, potěžkat shozy jelenů, daňků a srnců a zjistit, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy spárkaté zvěře nebo obdivovat ostré pařáty sov a dravců.

    Na závěr celé akce byl pro žáky prvních tříd připraven kvíz, ve kterém měly děti příležitost si ověřit své znalosti o naší přírodě a živočiších, kteří v ní žijí. Úspěšní řešitelé byli odměněni drobnými sladkostmi.

            Celá akce měla velký úspěch jak u starších, tak mladších posluchačů. Největší zájem dětí byl o vycpané preparáty, vábničky a shozy jelenů.

            Přednáška přiblížila dětem nejen zvěř žijící v naší přírodě, ale i práci myslivců jakožto  ochránců přírody, kteří se o volně žijící živočichy starají a zlepšují jejich životní podmínky.

                                                                                                                                               Tomáš Korelus

 

Bývalý žák ZŠ a student SŠ lesnické ve Žluticích Jindřich Hnidák ukazuje žákům bažanta obecného

K přednášce byly použity preparáty ptáků a savců 
ze školní i soukromé sbírky

Žáci si se zájmem prohlížejí shoz jelena lesního

Žáci si mohli  zblízka prohlédnout paroží, rohy a vábničky

Besedu navštívily také děti z mateřské školy

 

Účastníci besedy. V popředí mladí myslivci Jindřich Hnidák a Dominik Mašek, kteří si celou besedu a ukázky vábení připravili.