Čertí školička ve 2.A - 4. 12. 2017

Čertí školička ve 2.A - 4. 12. 2017

Čertí školička ve 2. A


    Začátek prosince bývá u dětí v očekávání Mikuláše a čertů. Stejně tomu bylo i ve třídě 2. A na ZŠ Kaznějov. Žáci se neustále ptali třídní učitelky, zda k nim do třídy zase přijdou čerti a Mikuláš s andělem stejně jako v 1. třídě. Dne 4. 12. 2017 se konečně dočkali. Po plavání - druhou vyučovací hodinu byl na chodbě slyšet velký rachot, zvuky řetězů a hlasité čertí citoslovce „BLLL“. Děti ve 2. A utichly. V tu chvíli se rozrazily dveře a do třídy vtrhli rozlícení čerti s vysokým Mikulášem a příjemným andílkem. Někteří čerti působili mile, hlavně čertice, ale někteří budili hrůzu. Skoro každý čert měl v ruce koště, kterým „vypláceli“ zlobivé děti. Ale v naší třídě moc zlobivých dětí není, tak u nás neměli čerti moc práce. Ze začátku přečetl Mikuláš ze své nebeské knihy jména několika hříšníků, kteří si neplní především školní povinnosti na 100%, trochu je pokáral a potom začal číst především jména dětí, které chválil a chválil. Pak zavřel svoji velkou knihu a andílek začal předávat každému dítěti ve třídě dárek. V tu chvíli se i čerti rozběhli po celé třídě mezi děti. Nakonec vše dobře dopadlo a nikoho do pekla neodnesli. Ale vlastně málem ano, neboť jeden žák chtěl do pekla sám. Tak žáka sebrali, ale daleko neodnesli. Čerti si to po chvilce rozmysleli a raději ho hned vrátili.

    Následující vyučování bylo v duchu vyučování třídních čertíků a andílků. Žáci plnili čertí úkoly, četli, psali, počítali, vystřihávali čertíka a malovali ve skupinách jednu z postav dnešního dne. Namalovali velké čerty, Mikuláše i andílky. Na závěr dnešní Čertí školičky získal každý žáček čertí vysvědčení, které si odnesl domů. Tak zase příští rok, čertíci, andílci a Mikuláši, nezapomeňte na nás, ale to už budeme 3. A. „BLLLLLLL“.
 

                                                       Zapsala: Mgr. Havlenová