Celoškolní výtvarné soutěže

Celoškolní výtvarné soutěže

Celoškolní výtvarné soutěže

Již několik let probíhají  na naší škole ve školním roce vždy dvě celoškolní výtvarné soutěže, které jsou tematicky zaměřené. V letošním školním roce na podzim v říjnu žáci naší školy vytvářeli svá díla na téma "Cestování", v druhém pololetí v dubnu bude vyhlášeno téma" Země trpaslíků".Na hodinách výtvarné výchovy pod vedením učitelů namalují obrazek na dané téma, nebo vytvářejí různé koláže. Učitelé  vyberou nejlepší výkresy z každého ročníku a ty jsou pod čísly umístěny v aule na nástěnku. Poté probíhá hlasování, kdy všichni žáci naší školy postupně dávají v každé kategorii svůj hlas obrázku, který se jim nejvíce líbí.  Vyhodnocení probíhá ve čtyřech kategoriích -  kategorie 1. a 2. třída, 3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7.,8. a 9. třída..Po skončení hlasování probíhá slavnostní vyhlášení vítězů.  Koordinaci těchto dvou soutěží má na starosti paní učitelka Pavla Záturová.
 

 

Kategorie 1. a 2. třída
   1. Viktorka Čermáková - 2. Ellen Růžková - 3. Martin Koldinský

 

Kategorie 3. a 4. třída
1. Vanesa Baláková - 2. Jakub Janda - 3. Efe Genc

 

Kategorie 5. a 6. třída
1.Kateřina Karásková - 2. Anna Pašková - 3. Ondřej Žebro


Kategorie 7., 8. a 9. třída
1.Viktoriya Budzyn – absolutní vítězka 2. Anna Marešová - 3. Julie Mandousová


Viktoriya Budzyn – absolutní vítězka