Celoškolní kolo ve stolním tenisu - leden 2014

Celoškolní kolo ve stolním tenisu - leden 2014

CELOŠKOLNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU – LEDEN 2014


    V lednu 2014 se sportovně nadšení učitelé Mgr.Mudra, Mgr.Vítovec a Mgr.Mašková  rozhodli uspořádat 1. ročník celoškolního turnaje ve stolním tenisu a vytvořit tak tradici tohoto sportovního zápolení. Přihlášení žáci a žákyně byli rozděleni do dvou kategorií. První z nich se uskutečnila ve čtvrtek 30. 1. 2014 pro nejmladší stolní tenisty ze 3. - 5. ročníků naší školy. Z původně přihlášených dvaceti závodníků se turnaje zúčastnilo 11 odvážlivců. Přestože se jednalo o nejmladší účastníky tohoto 1. ročníku, k vidění byly pozoruhodné a úctyhodné výkony všech zúčastněných. Po náročných soubojích byl na 1. místě oceněn Ondřej Matějček z 5. B,  následován Zuzanou Pokornou z 5.B a Matyášem Šlaisem ze 4.A. Ostatní účastníci turnaje ve stolním tenise  si odnesli drobnosti na památku.

    Následující čtvrtek 6. 2. 2014 se konalo dlouho očekávané sportovní zápolení žáků a žákyň 2. stupně naší ZŠ. Z původně ohlášených třiceti čtyř zájemců se na start 1. kola turnaje postavilo 25 závodníků. I tentokrát byly k vidění obdivuhodné a mnohdy opravdu dokonalé sportovní výkony. Po soustředěném výkonu si 1. místo zaslouženě vybojoval Pavel Jindra z 8. B,  následován nadějným stolním tenistou ze 6. B Jiřím Churavým. Třetí místo si vybojoval Jan Lavička a nepopulární čtvrté místo zbylo na Michala Brauna. Ostatní účastníci si odnesli drobnosti na památku.

    Turnaj se bezesporu vydařil a již nyní se těšíme na příští ročník tohoto turnaje.

 

                                               Mgr. Milena Mašková, vedoucí předmětové komise Tv