Celodenní exkurze po severním Plzeňsku - 22. dubna 2013

Celodenní exkurze po severním Plzeňsku - 22. dubna 2013

V rámci udržitelnosti Grantového projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ v oblasti EVVO se 22. 4. 2013 uskutečnila exkurze po severním Plzeňsku pod vedením Mgr. Tomáše Koreluse a Mgr. Naděždy Pluhařové. Exkurze se zúčastnili žáci VII. a VIII. tříd.

 

Hromnické jezírko

U Hromnického jezírka žáci byli seznámeni s těžbou kyzové břidlice pro výrobu dýmavé kyseliny sírové, a byli upozorněni na souvislost se vznikem chemického průmyslu v Kaznějově. Žáci VII. ročníku zaznamenali plevelné rostliny.

 

Manětín

Druhou zastávkou na exkurzi bylo město Manětín, kde žáci navštívili výstavu trofejí Okresního mysliveckého svazu v Kulturním domě, byli seznámeni se zástupci fauny severního Plzeňska, s významem činnosti myslivců pro zvěř v lese.

 

V zámeckém parku určovali jarní květenu: orsej cibulkatá, sasanka hajní, okrasné druhy v parku – tis červený – upozornění na jedovatost, způsob určování douglasky.


Na příkladu kachny divoké byl žákům vysvětlen pojem pohlavní dimorfismus. Ostrov

 

Rabštejn nad Střelou

V Rabštejně nad Střelou si žáci si prohlédli nejmenší městečko v Čechách, gotický most přes řeku Střelu, prošli podél toku řeky, určovali jarní květenu, u lomů na pokrývačskou břidlici si přečetli u tabule NS způsob zpracování, prohlédli si starý židovský hřbitov.

 

 

Na posledním stanovišti na břehu Odlezelského jezera viděli spraše, olšiny, břízu bělokorou a smrk ztepilý, blatouch bahenní.

Své poznatky z exkurze žáci zhodnotili na následujících hodinách a zpracovali do pracovních listů.


Exkurze splnila svůj výchovně – vzdělávací význam.

 

Metodik EVVO: Mgr. N. Pluhařová