Částečné obnovení výuky od 11. května (9. třída) nebo 25. května (1. stupeň)

9. třída


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT mohou žáci 9. ročníků od 11. 5. 2020 opět navštěvovat školu. 

Nebude se jednat o klasickou výuku, ale přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ. Výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích Čj (čtvrtek 8:00 - 9:45), M (středa 13:00 - 14:30), počet žáků ve skupině maximálně 15.

První seminář ve středu 13. 5. 2020. Po tomto datu nebude možné do skupiny přijmout případné další zájemce!

Žádám zákonné zástupce, kteří mají o výuku pro své děti zájem, aby do středy 6. 5. 2020 informovali e-mailem nebo telefonicky třídní učitelku p. Lavičkovou.

 

Předem děkuji za spolupráci                                                                                Mgr. Tomáš Korelus                                             

 

1. stupeň


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT mohou žáci 1. stupně od 25. 5. 2020 opět navštěvovat školu.

Jednalo by se o dopolední výuku 7:45 - 11:25, oběd (v případě, že chodí do ŠJ) a odpolední přípravu na vyučování 12:00 - 15:00 hod. 

Účast na výuce  je dobrovolná. První výuka proběhne v pondělí 25. 5. 2020, maximální počet žáků ve skupině 15. 

Po tomto datu nebude možné další žáky do výuky začlenit!

Žádám rodiče, kteří mají o výuku pro své děti zájem, aby do středy 6. 5. 2020 informovali e-mailem nebo telefonicky třídní učitele a sdělili jim následující údaje:

1) výuka  ANO x NE

2) odpolední příprava  ANO x NE

3) oběd (teplé jídlo)  ANO x NE

Rodičům, kteří projeví zájem, budou během příštího týdne zaslány podrobné informace o organizaci výuky a stravování. 

Nadále bude pro ostatní žáky probíhat distanční výuka na skypu. 


Předem děkuji za spolupráci                                                                                     Mgr. Tomáš Korelus

                                                                                                  Ke stažení: čestné prohlášení.pdf (254179)