Botanicko-zoologická exkurze žáků 7. ročníku - 2. května 2011

Botanicko-zoologická exkurze žáků 7. ročníku - 2. května 2011

V pondělí 2.5. 2011 se 20 žáků ze 7. ročníku zúčastnilo exkurze do plzeňské zoologické zahrady a přírodní rezervace Háj, která je součástí přírodního  parku Horní Berounka. Tato exkurze byla žákům hrazena z finančních prostředků ESF a Státním rozpočtem ČR v rámci environmentální výchovy.

V dopoledních hodinách navštívili žáci zoologickou zahradu, kde byl pro ně připraven hodinový program zaměřený na faunu a flóru Afriky. Prohlídka pavilonů s typickými africkými živočichy byla doprovázena poutavou přednáškou pí Vídršperková, která žáky obeznámila se způsobem života, potravou, rozmnožováním a péčí o mláďata těchto živočichů. Po skončení tematické exkurze  měli žáci hodinu na volnou prohlídku zbývajících expozic.

Po prohlídce ZOO následoval přesun autobusem do obce Druztová, v jejímž katastru se rozkládá PR Háj. Botanicko-zoologická vycházka v této lokalitě byla vedena od přírodní památky Malochova skalka podél toku řeky Berounky po bukovecký jez a zpět do obce Druztová. Během 3,5 hodinové vycházky se žáci seznámili s typickou jarní vegetací a živočichy buko-habrového háje. Na důležité zástupce flóry a fauny této lokality upozorňovali vyučující žáky formou krátkých výkladových zastávek, které byly zpestřeny praktickou ukázkou vybraných druhů rostlin a živočichů.

Během celé vycházky doplňovali žáci, rozdělení do čtyřčlenných skupin, určené rostliny a živočichy do pracovních listů. Na poslední zastávce „U Bukoveckého seníku“ všechny skupiny plnily praktický úkol, ve kterém měly zjistit výšku jimi vybraného druhu stromu pomocí jednoduchého návodu a matematicko-fyzikálních výpočtů.


Celá akce byla zakončena následující týden ve škole, kdy jednotlivé skupiny žáků vypracovávaly pracovní listy, ve kterých zúročily informace získané v zoologické zahradě a na vycházce v PR Háj. 

                                                                                                             Tomáš Korelus

 

Po klepnutí na fotku ve fotogalerii si můžete fotky prohlížet ručně (postupně) nebo jako presentaci.

Fotogalerie: Botanicko-zoologická exkurze žáků 7. ročníku - 2. května 2011

Záznamy: 1 - 12 ze 21
1 | 2 >>