Beseda v 1. A o lesních zvířatech - 11. října 2019

Beseda v 1. A o lesních zvířatech - 11. října 2019

Beseda v 1. A o lesních zvířatech


    V hodinách prvouky jsme si v 1. A povídali o lesních zvířátkách a jejich rodinách a dne 11. 10. 2019 nám na besedě o těchto zvířátkách povídal i pan ředitel Mgr. Korelus, který je myslivcem. Dozvěděli jsme se spousty informací, o kterých jsme se s vámi chtěli podělit.

    Kromě povídání nám pan ředitel ukazoval např. kožíšek z lišky obecné, která je naší nejhojnější psovitou šelmou. Její tělo je útlé s krátkými nožičkami a poznává se hlavně podle krásného dlouhého a huňatého ocasu. Liščí srst je hustá, měkká a je zbarvena především rezavě. Liška žije v prostředí lesa a v polních křovinách a loví hlavně v noci a za soumraku. Nejčastěji žere hraboše a myši a ráda nám přepadne i slepičky na dvorku. Koncem léta požírá i lesní plody.

    Dále jsme viděli vycpaninu jezevce lesního, což je naše největší kunovitá šelma. Má silné zavalité tělo na nízkých nohách s tlustým krkem a protáhlou dlouhou hlavu. Ocas má krátký. Žije především v lese, kde nalézá úkryt i potravu. Je nočním živočichem a žije v rodinách. Jeho nory jsou hluboké a dlouhé.

    Povídali jsme si i o praseti divokém. Samec se nazývá kňour, samice bachyně a mláďata jsou selata. Žijí v houštinách v lese. Prasata divoká jsou nazývaná také černou zvěří, jsou totiž převážně noční živočichové a všežravci.

    Dále nás zaujali parohy jelena lesního, což jsou kostní útvary. Každoročně je jeleni shazují a zase nasazují. Bývají vidličnatě rozvětveny. Jelen se proto nazývá třeba šesterák, osmerák, desaterák atd. Jelen užívá parohů k obraně a k bojům o laň se soky. Jeleni jsou noční zvířata a žijí v tlupách. Jen staří jeleni žijí samotářsky. Rádi obývají smíšené lesy a živí se travinami, mladými větvemi či jejich kůrou a polními plodinami.

    Nezapomněli jsme si povídat také o srnci, srnce a srnčátkách a jejich parůžkách. Srnci žijí na okraji lesů a živí se žaludy a bukvicemi, travinami, pupeny a vrcholky větví. Z hlediska myslivosti je srnec naší nejdůležitější vysokou zvěří.

    Letmo jsme se zastavili i u daňka, který je ozdobou našich lesů či obor. Má velké a široké parohy tzv. lopaty. Daněk stejně jako jelen parohy každoročně shazuje a samička je bez parohů.

    Posledním probíraným zvířátkem byla veverka – rezavá i černá. Žijí v lese, ale zaběhnou i do zahrad a do parků. Výborně šplhají, daleko skáčou a přitom využívají ocasu jako padáku a ocasem kormidlují směr letu. Hnízdo mají ve větvích vysoko v korunách stromů. Jsou býložravci a živí se semeny jehličnatých i listnatých stromů, oříšky a ořechy, ovocem, houbami atd.  Na podzim si dělají zásoby a dobře si dlouho pamatují, kam si co schovají. 

 

 

        Snad si také my tyto informace a ukázky na dlouhou dobu zapamatujeme.

        Děkujeme panu řediteli za hezké povídání a ukázky.

                                                 Zapsala: Mgr. Havlenová