Beseda s Policií ČR – 8. ledna 2015

Beseda s Policií ČR – 8. ledna 2015

    Ve čtvrtek 8. ledna zavítal na naši školu nprap. Ing. Jan Koželuh, který vedl se žáky 5. ročníků besedu na téma „Šikana a protiprávní jednání žáků“ v rámci prevence sociálně patologických jevů. Žáci byli seznámeni s problematikou šikany a poučeni, jak se jí mohou bránit a na koho se mohou v případě problémů obrátit. Na konci proběhla zajímavá diskuze, ve které se žáci ptali na různé situace, s kterými se sami setkali, nebo vymýšleli různé tíživé situace, do jakých by se někdy mohli dostat. 

    Děkujeme panu nprap. Koželuhovi za jeho trpělivý přístup, ochotu odpovídat na jakékoliv otázky a těšíme se na další spolupráci.