Badatelská činnost žáků 4. a 5. ročníků - duben 2014

Badatelská činnost žáků 4. a 5. ročníků - duben 2014

    Již druhým rokem probíhá na ZŠ Kaznějov projekt Duhová škola – inovace výchovně vzdělávací strategie. Žáci 4. a 5. ročníků si v rámci projektu zábavnou formou rozvíjejí přírodovědné dovednosti. Tyto praktické činnosti jsou mezi žáky velmi oblíbené.

    
  Žáci 4. ročníků zkoumali např. vlastnosti vody a vzduchu. 


 

Žáci 5. ročníků prováděli badatelské činnosti
např. v tématech jednoduché stroje, magnetická síla nebo lidské tělo. 


     

    Ve vyučovacích hodinách jsou žáci prostřednictvím pedagogů přírodovědných předmětů vedeni k rozvoji přírodovědných dovedností s důrazem na rozvíjení dovedností praktických a k práci s moderními technologiemi.

     Děti se pokusům věnují s velkým nadšením a díky těmto badatelským aktivitám se u nich daří vzbudit větší zájem o přírodovědu.