Alergeny

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace


ALERGENY

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od 13. 12. 2014 je legislativně stanoveno označování alergenů v souladu s potravinovým právem. Školní jídelna při ZŠ v Kaznějově zahájila označování alergenů s předstihem již od 1. září 2014.


Alergeny u všech pokrmů jsou vyznačeny na jídelním lístku.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR -  Vyhláška 113/2005 Sb.  O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10. 

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nemůže být bohužel vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů v České republice.

 

Rodičovská veřejnost je informována na jídelním lístku, na webových stránkách školy i v Kaznějovském zpravodaji tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě přesnídávek, svačin a obědů při počtu 20, 50, 100, 500 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze tedy spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. Děkujeme za pochopení.

 

Seznam potravinových alergenů:

  1. Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich

  2. Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

  3. Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

  4. Ryby a výrobky z nich

  5. Podzemnice olejná/arašídy/ a výrobky z nich - patří mezi potraviny   

      ohrožující život

  6. Sojové boby /sója/ a výrobky z nich

  7. Mléko a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

  8. Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů

  9. Celer a výrobky z něj

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena /sezam/ a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentrátech vyšších než 10 mg, ml/kg,1,

      vyjádřeno SO2

13. Vlčí bob /Lupina/ a výrobky z něj

14. Měkkýši a výrobky z nich


 

V Kaznějově dne 1. 9. 2014

 

Mgr. Hana Patrichiová  v. r.                                                                                                p. D. Štruncová v. r.

        ředitel školy                                                                                                                vedoucí školní jídelny