Akce pro vycházející žáky - listopad 2012 - leden 2013

Akce pro vycházející žáky - listopad 2012 - leden 2013

Akce pro vycházející žáky

 

Na naší škole proběhlo mnoho akcí zaměřených na výběr povolání žáků 9. ročníku. Navštívili nás představitelé škol, např. zástupci SŠ Oselce, SOŠ Ochrany osob a majetku a Sportovní podnikatelské SŠ Plzeň.

 

  29. 11. 2012 jsme s žáky navštívili akci „Perspektiva technického vzdělávání“, která se konala na SOU elektrotechnickém v Plzni.  Zde jsme společně i individuálně získali spoustu dalších poznatků o oborech škol, akce byla zajímavá i předváděním výrobků a dovedností studentů škol i doprovodným kulturním programem. V rámci akce jsme absolvovali i prohlídku odborných učeben školy se zajímavým výkladem pedagogů.

 

 12. 12. 2012 naši školu navštívila zástupkyně ÚP Plzeň, p. Laubrová, a znovu s žáky probrala různé možnosti studia i jejich další uplatnění ve vybraných oborech škol.

 

Všechny tyto akce jsou velkým přínosem zejména dosud nerozhodnutým žákům při výběru správné školy a oboru. Budeme velmi rádi, když budoucím studentům pomohou v jejich úspěšném rozhodování o další budoucnosti.

 

10.2.2013 - V. Vitoušová

 

Zástupci SŠ Oselce

 

Zástupci SOU stavební Plzeň - 14. listopadu 2012

 

Perspektiva technického vzdělávání na SOU elektrotechnickém v Plzni - 29. listopadu 2012

 

Zástupci  SLSŽ Žlutice -  19. ledna 2013