Akce 2. stupně ve II.pololetí školního roku 2008/2009

Akce 2. stupně ve II.pololetí školního roku 2008/2009

 Akce 2. stupně ve II.pololetí školního roku 2008/2009

soutěž RUBIKON

soutěž RUBIKON – posilování právního vědomí mládeže, řešení problematiky sázení mladistvých, zodpovědné rozhodování.

19.2.2009   předškolní kolo – ZŠ Kaznějov

5.3.2009     školní kolo - kino Kaznějov

7.4.2009     oblastní kolo - KD Horní Bříza

sbírkové projekty 

ŠANCE – ve prospěch pracovní dílny „Děti ulice“, žáci 9.tříd

• PÍŠŤALKA – výtěžek zaslán na konto pro handicapované děti a mladé lidi, žáci 8. tříd prodávali ručně vyřezávané píšťalky

školní projekce

• Jeden svět na školách Plzeň pořádáno ve spolupráci s projektem Člověk v tísni – žáci 8. a 9. tříd 
• film „Sedm světel“ – dokumentární film o holocaustu

divadelní představení

3.4.2009 - školní představení „Koločava“ pro žáky 5.,6. tříd – Komorní divadlo Plzeň 
• 7.6.2009 – večerní představení – činohra „Řeči“  , 7. - 9. třídy, Komorní divadlo Plzeň

primární prevence

• 20.3.2009   - přednáška pro žáky 7. – 9. tříd , téma Drogy, láska a sex 
• 11.6.2009 - v rámci výletu žáků 8.B, 9.B – 3 lektoři sdružení ADRA v rámci projektu Prvák – celodenní aktivity – přiblížení života dětí v rozvojových zemích 

 

 Projekt Plzeň + Evropa mladýma očima

 

 

14., 15.4. 2009
• žáci 1.stupně Muzeum strašidel, ZOO, Plzeňská věž 
• žáci 2.A, 5.třídy, praktické třídy – vyhodnoceni a odměněni drobnými cenami – obrázky významných budov v Plzni, zvířátka ze ZOO (koláž)

 


16.4.2009
• 
žáci 2. stupně navštívili Techmánii, Pivovar – výukové programy přiměřené věku žáků22.4.2009 -   Plzeňské podzemí, Muzeum strašidel

  

1.6.09 Den dětí - žáci 2. stupně + praktické třídy byli rozděleni do 27 družstev podle zemí EU (týmy promíchány z dětí 6.-9.tř.) – znalostní a sportovní aktivity na 14 stanovištích

• během přestávky – ukázka barmanské show 
• výstavka maket významných památek zemí EU, které vyráběly samy děti 
• ochutnávka typických jídel zemí EU


2.6.2009  
Minifotbálek – ukončení předchozího dne minifotbálkem zemí EU

Celá dvoudenní akce byla zakončena slavnostně – všichni získali drobné ceny a pamětní listy,které vytvářeli sami žáci

 

 

• Zakončením celého projektu je vytvoření encyklopedií – v českém jazyce, v anglickém, německém – svázání encyklopedií, jejich výstava v měsíci září 2009

 

vystoupení žáků 2.tříd a 3.A
 

25.6.2009 - Domov seniorů Sv.Jiří na Doubravce Plzeň – pásmo písní a básní, které připravily p.uč. Beranová, Šteflová, Kloučková