ADRA - Seminář rozvojového vzdělávání na ZŠ Kaznějov

ADRA - Seminář rozvojového vzdělávání na ZŠ Kaznějov

Seminář rozvojového vzdělávání na ZŠ Kaznějov
 

V rámci projektu PRVák uspořádali dne 22. 5. 2007 lektoři organizace ADRA seminář rozvojového vzdělávání pro učitele ZŠ Kaznějov. Vlastnímu semináři pro učitele předcházelo několik besed pro žáky této školy.

Povídáním o každodenním životě lidí v Africe a následné diskuzi prošly všechny ročníky, tedy od první po devátou třídu. Zajímavé bylo, s jakým zájmem a úžasnými znalostmi se žáci do diskuzí zapojili.

Po cyklu besed pro žáky přišel na řadu vlastní seminář pro učitele ZŠ. Po úvodním vzájemném seznámení jsme začali probírat nejpodstatnější témata rozvojového vzdělávání. V teoretických pasážích jsme se dotkli např. definice rozvojového vzdělávání a jeho smyslu, problémů rozvojového světa, rozdílů mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprácí a dalších. Stranou však nezůstal ani praktický nácvik některých zajímavých výukových metod rozvojového vzdělávání. Tak jsme si například společně představili, jak by vypadal svět v podobě globální vesnice se sto obyvateli. Pohráli jsme si s příběhy lidí z fotek z rozvojových zemí. Do našeho poznávání jsme zapojili i internet, díky němuž jsme mohli zjistit, jakou zanecháváme ekostopu, podívat se na statistiky OSN, které online zobrazují některé světové ukazatele, a podívali jsme se na krátký film.

Seminář završila zajímavá diskuze o cílech rozvojového vzdělávání, jeho směřování a smyslu zapojovat do světového rozvoje „správným směrem“ i žáky základních škol.