Adaptační pobyt žáků 6. tříd v Kožlanech - 5. - 6. října 2010

Ve dnech 5. a 6. října 2010 se žáci 6.A a 6.B účastnili adaptačního pobytu v Kožlanech v areálu Ve Mlejně. Hlavní myšlenkou tohoto pobytu bylo „ Patříme k sobě a mějte se rádi“.

Ve spolupráci s třídními učitelkami Mgr.Radkou Lavičkovou, Mgr.Jiřinou Brejníkovou pracovníci  PPP Plzeň Mgr.Milan Žiška, Bc. Lukáš Eisenvort , připravili aktivity na vzájemnou spolupráci, komunikaci, zlepšení třídních i mimotřídních vztahů, ale i sportovní aktivity. Přes ranní mlhu se počasí po oba dva dny vydařilo, všechny denní aktivity probíhaly na čerstvém vzduchu, jednak v areálu, jednak i mimo . Odpoledne totiž žáci strávili plněním úkolů na různých stanovištích mimo areál – rallye Challenge 2010.

Večerní aktivity byly samozřejmě klidnější, např. žáci vytvářeli žákovské desatero, na cca 25 slov týkajících se pobytu skládali básničky či povídání. Celý pobyt se skupinky proměnily v reportéry a vše o pobytu monitorovaly, viz hypertextové odkazy.

  

Kurzu se zúčastnilo 38 žáků, někteří žáci z důvodu nemoci se nemohli zúčastnit.

Ubytování bylo zajištěno přímo v areálu v budově, stravování 5x denně. Ve volných chvílích, kterých v těchto dvou dnech moc nezbývalo, se žáci mohli zabavit například kulečníkem nebo minifotbálkem.


 

 Principy adaptačního programu

  • Zapojení učitelů (především třídního učitele) do programu kurzu -  vytvoření a celá realizace adaptačního kurzu třetí osobou zcela bez zapojení třídního učitele je podle nás naprosto kontraproduktivní, učitelé jsou v našem pojetí zapojeni do přípravy i realizace kurzu a jednotlivých aktivit, výsledkem je posílení dobré vzájemné vazby učitelů a žáků
  • Společný prožitek a vztahy jsou důležitější než výkon - v našich programech neužíváme hry, které jsou o vzájemném soupeření a následném porovnávání výkonu, používáme hry zaměřené na SPOLUPRÁCI
  • Komunikace a kooperace - využití technik usilujících primárně o spolupráci v zájmu společného cíle, vytváření pozitivní identity třídy 
  • Zážitek - využití hudby, kostýmů, dramatických technik, her orientovaných na společný zážitek
  • Motivace linií jediného příběhu - naše adaptační programy nejsou sledem jednotlivých nahodilých technik a her, naopak usilujeme o propojenost aktivit, jejich gradaci, což zvyšuje motivaci a zájem žáků
  • Vyváženost aktivit zážitkových - sociálně psychologických - sportovních - dobrý adaptační program by měl být vyvážený ve svém obsahu
  • Bezpečí - jsou zvoleny jen takové aktivity, které skutečně mohou pozitivně přispět k vytváření zdravých vztahů ve třídě (tedy nikoliv aktivity podporující jednostranný výkon a individualitu, soutěžení a budování podskupin) a které garantují fyzické i psychické bezpečí účastníků