Adaptační pobyt žáků 6. tříd - 14. 9. - 15. 9. 2015

Adaptační pobyt žáků  6. tříd - 14. 9. - 15. 9. 2015

Adaptační pobyt žáků  6. tříd - 14. 9. - 15. 9. 2015

    Dne 14.a 15.9. 2015 se uskutečnil adaptační pobyt pro žáky 6.tříd. 

    Tentokrát byl zvláštní tím, že se uskutečnil v samotné základní škole a v okolí Kaznějova. Program připravily třídní učitelky Mgr.Ilona Barbořáková a Mgr.Vladimíra Houbová za podpory metodika primární prevence Pedagogicko psychologické poradny Plzeň Mgr.Milana Žižky. Mottem pobytu bylo heslo „Patříme k sobě, mějme se rádi". 

    Neboť nám to počasí umožnilo, děti plnily různé aktivity v okolním lese, užily si legraci, ale i chvilky napětí. V podvečer si všichni společně připravili ohniště na zahradě školy a opekli si klobásky a vuřty. Po dobré večeři si děti zazpívaly pěkné písničky a k tomu jim hrála na kytaru p. učitelka Barbořáková. Noc děti trávily spolu se svými třídními učitelkami ve škole ve svých třídách. Tam společně shrnuly dění za celý den a na dobrou noc si pustily film Vzhůru do oblak. Někteří už byli dost unavení, a tak film ani nedokoukali a šli spát. Ale někteří nemohli usnout ani po skončení filmu a paní učitelky je musely tišit dlouho po půlnoci. 

    Druhý den děti v aktivitách pokračovaly už jen ve svých třídách a pak hodnotily oba dva dny spolu s dospělými. Adaptační pobyt v nich určitě zanechal pozitivní dojmy a z ohlasů v následujících dnech bylo poznat, že měl pro jednotlivé kolektivy smysl.
 

 Mgr.Vladimíra Houbová