9. března 2012 - Maškarní bál všech tříd 1. stupně ZŠ

Dne 9. března 2012 proběhl ve všech třídách na 1. stupni maškarní bál.
Všechny děti včetně paní učitelek přišly do školy v nejrůznějších maskách.
Po velké přestávce se všechny třídy sešly v tělocvičně, kde pod vedením paní učitelky Edity Beranové si děti pořádně zatančily.