8. listopadu 2011 - Co jste, hasiči, co jste dělali…?

8. listopadu 2011 - Co jste, hasiči, co jste dělali…?

        Dne 8.11. proběhla v naší školní knihovně Všeználek beseda pro žáky 3.tříd se zástupci hasičů.
Celou besedu připravila kpt.Basáková a pan Lesch, který je velitelem místního SDH (pro neznalé:J sbor dobrovolných hasičů) v Kaznějově.

Beseda byla velmi zajímavě připravena, paní Basáková seznámila žáky s posláním, prací, výcvikem hasičů, ale také s prevencí požárů, úrazů a jiným možným  nebezpečím. Pak následně byli žáci poučeni o chování, pomoci při mimořádných událostech a také získali informace o základech 1.pomoci. Po teoretické části, která byla provázána poučným soutěžním kvízem a komiksovou prezentací, následovala praktická část, kde si děti za asistence pana Lesche mohly vyzkoušet hasičskou helmu, uniformu, na vlastní plíce okusit vzduch z kyslíkové bomby a dokonce se někteří nechali znehybnět pomocí nafukovací dlahy.
 

      

 

 Beseda byla poučná, zábavná, děti si kromě diplomů a upomínkových předmětů odnesly spoustu důležitých informací. Oběma protagonistům patří náš dík.

                                                                                 
Učitelky 3.tříd


 


19 fotografií z besedy najdete ve fotogalerii
8. listopadu 2011 - Co jste hasiči, co jste dělali? (beseda ve Všeználkovi)