8. 11. 2011 - Exkurze do ZOO Plzeň s výukovým programem

8. 11. 2011 - Exkurze do ZOO Plzeň s výukovým programem

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Grantový projekt
„UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“,

který je realizován v programu OP VK,
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029Exkurze do ZOO Plzeň s výukovým programem

 

Termín exkurze: úterý 8. 11. 2011

Oslovená skupina: žáci VI. A a žáci VI. B

Lektoři a dozor: Mgr. Vladimíra Houbová, Bc. Ilona Barbořáková, paní Šebková

 

     Každá třída absolvovala s pracovníkem EVVO centra ZOO odborné výukové programy, které byly zaměřeny na probíranou látku v hodinách zeměpisu – na savanu a na naši přírodu, na expozici Česká řeka. Expozice Česká řeka názorně dětem přiblížila jednotlivé části toku řeky (v souladu s učivem zeměpisu) a živočišné zástupce, zejména třídy ryb. Během výkladu žáci kladli lektorům otázky a ve skupinách vyplnili pracovní listy č. 1 a 2, které byly připraveny pro tuto exkurzi.

 Zpracovala: Mgr. Naděžda Pluhařová