6. března 2015 - Přednáška v oblasti EVVO o dobývání osmitisícovky Cho Oyu v pohoří Himaláje

6. března 2015 - Přednáška v oblasti EVVO o dobývání osmitisícovky Cho Oyu v pohoří Himaláje

Přednáška v oblasti EVVO – 6. 3. 2015
 

    V rámci EVVO a udržitelnosti Grantového projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ který je realizován v programu OP VK, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029, se na naší škole uskutečnila pro 4. až 9. třídy velice zajímavá a poutavá přednáška rodáka z Kaznějova a bývalého žáka naší školy pana Romana Žaloudka o dobývání významných vrcholů a především o přípravě a o dobývání osmitisícovky v pohoří Himaláje – Cho Oyu, která měří 8 201 m. Žáci se dozvěděli, co vše předchází výstupu na vrcholy hor, o finančním, materiálovém zajištění, o dlouholeté přípravě na výstup, o vzájemné zodpovědnosti horolezců při výstupu, a především o velké podpoře rodiny. Pan Žaloudek vyprávěl žákům o životě v oblasti Tibetu, v Číně, o šerpech, o vztahu tamních obyvatel k přírodě a především o jejich úctě k horám, o jejich životních zkušenostech. Na konci přednášky si děti mohly prohlédnout horolezeckou výstroj a výzbroj, kterou jim pan Žaloudek přinesl ukázat.

 

Přednáška se žákům líbila a splnila svůj výchovně vzdělávací účel.


Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií z přednášky.

Klepnutím na libovolný náhled se galerie otevře a můžete si jednotlivé fotografie prohlédnout.

 

Zprávu vypracovala Mgr. Naděžda Pluhařová

Fotogalerie: 6. března 2015 - Přednáška v oblasti EVVO o dobývání osmitisícovky Cho Oyu v pohoří Himaláje