50 oblastí pokroku - Největší úspěchy Evropy

50 oblastí pokroku - Největší úspěchy Evropy

50 oblastí pokroku - Největší úspěchy Evropy (Evropská komise 2007) - ke stažení (pdf - 1 MB - 60 stran)

•  Tuto brožuru vydala Evropská komise při příležitosti 50. výročí podpisu Římské smlouvy – tedy zrození EU – s cílem vyzdvihnout důležitost Evropské unie pro nás všechny. 
•  Zábavná brožura obsahuje 50 skutečných příkladů, které ukazují, jak lidé v Evropě i mimo ní mají a budou mít užitek z Evropské unie. 
• Najdete v ní celou řadu příběhů od „tečka eu“ přes euro až po to, jak nyní můžete snadněji cestovat se svým rodinným mazlíčkem.

Brožura je i na internetu v elektronické podobě (flash)