5. června 2014 - Pozvánka na 1. informační schůzku zákonných zástupců dětí přijatých do 1. ročníku ve šk.r. 2014/2015

5. června 2014 - Pozvánka na 1. informační schůzku zákonných zástupců dětí přijatých do 1. ročníku ve šk.r. 2014/2015