5. března 2009 - soutěž Rubikon

5. března 2009 - soutěž Rubikon

Školní kolo soutěže RUBIKON  - čtvrtek 5. března 2009


                                                                                               

      Ve čtvrtek 5. března 2009 proběhlo pro žáky základní školy v Kaznějově školní kolo soutěže RUBIKON , jejímž hlavním cílem je :

      • zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení 
      • zvýšit právní povědomí mládeže o zákazu kursového sázení nezletilých do 18 let 
      • rozvíjet kompetenci žáků k zodpovědnému rozhodování

     Soutěž probíhala v prostorách místního kina, které nám propůjčil městský úřad Kaznějov. Čestnými hosty byli pan starostaIng. Petr Sýkora, pan ředitel ZŠ Mgr.Jiří Henžlík, paní ředitelka firmy BEST Iveta Churavá, paní ředitelka DDM Radovánek Bc. Eva Tischlerová, krajská koordinátora celého projektu.

     V porotě zasedli nprap. Josef Aubrecht jako předseda poroty – tiskový mluvčí Policie ČR, Bc. Petr Beránek – zástupce Mě Policie Plzeň , Ing. Helena Fryčová – zástupce MěÚ, Mgr. Anna Divišová , Mgr. Petra Kratochvílová – zástupce ZŠ Kaznějov.

                                                            

Soutěžilo 6 družstev složených ze zástupců žáků jednotlivých tříd :družstvo žlutých – 6.třída • družstvo modrých – 7. třída • družstvo bílých – 8.A • družstvo oranžových – 8.B • družstvo červených – 9.A • družstvo černých – 9.B

     Celou soutěží provázel diváky i hosty skvělý mladý moderátor Michal Křížek ze Třemošné. Nejenže vedl soutěžící, ale dokázal v publiku vyvolat skvělou náladu, zábavu, fajn atmosféru, vedl zajímavé rozhovory s čestnými hosty právě k dané problematice. Samozřejmě mladé divačky ho velice obdivovaly. 

 


     Ráda bych touto cestou poděkovala i mladým tanečníkům z DDM Kamarád z Horní Břízy, kteří skvělým vystoupením vyplnili pauzy mezi jednotlivými koly.

     Zároveň chci moc poděkovat všem soutěžícím, kteří statečně „bojovali“ a k celé soutěži přistupovali velice zodpovědně. Pochvalu si zaslouží i publikum včetně pedagogického doprovodu. Všechna družstva získala ceny – hlavolamy, dle umístění. Vyhlášena byla i divácká soutěž, která proběhla již dva dny před samotnou soutěží ve škole, a zde byli vylosovaní tři výherci, kteří také obdrželi drobné ceny.

    Vítězným týmem se stalo družstvo červených – 9.A, které postupuje do oblastního kola, které se koná 7.4.2009 v Horní Bříze.

 

                          

      Na závěr pár slov : podle ohlasu žáků po soutěži se soutěž velice líbila, jak divákům, tak soutěžícím. Všichni reagovali spontánně, třídy držely pohromadě se svým týmem a vzájemně se podporovaly. Myslím, že tento projekt je velikým přínosem pro mládež. Jiným, pro tuto věkovou kategorii zajímavějším, nenásilným způsobem seznamuje mládež s problémy a řešením v běžném životě. Proto nemohu nezmínit hlavního organizátora tohoto projektu – Občanské sdružení Aisis a ředitele projektu Mgr. Petra Vinše.

      Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci školního kola.

      V roce 2009 probíhá Rubikon na 42 školách Plzeňského kraje pod záštitou hejtmanky Milady Emmerové.

      
12.3.2009  - Mgr.Radka Lavičková