4. listopadu 2011 - Archeologie a pravěk na severním Plzeňsku

4. listopadu 2011 - Archeologie a pravěk na severním Plzeňsku
  Pro žáky šestých ročníků byla 4. 11. 2011 uspořádána v knihovně ZŠ Kaznějov přednáška na téma Archeologie a pravěk na severním Plzeňsku. 

    Archeolog a historik pan Mgr. Daniel Stráník z muzea v Mariánské Týnici žáky velmi poutavě seznámil s problematikou typologie pravěkých artefaktů, s možnostmi archeologických výzkumů a představil vývoj lidské společnosti od paleolitu po dobu železnou, ve srovnání v Evropě a na našem území. V neposlední řadě byly žákům na fotografiích ukázány odkryvy lokalit na Plzeňsku a vysvětlena problematika pravěkých rekonstrukcí.