4. KLÍČOVÁ AKTIVITA INOVACE ŠVP ZŠ KAZNĚJOV

4. KLÍČOVÁ AKTIVITA INOVACE ŠVP ZŠ KAZNĚJOV

4. KLÍČOVÁ AKTIVITA

INOVACE ŠVP ZŠ KAZNĚJOV

 

Cílem aktivity je modernizovat hlavní kurikulární dokument školy tak, aby se do inovovaného ŠVP promítly všechny výstupy vyhodnocené při pilotním ověřování aktivit projektu.Základní informace o projektu OP VK Duhová škola - Inovace výchovně-vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov