4. 11. 2013 - Exkurze do třídírny odpadů v Černošíně

Exkurze – třídírna odpadů v Černošíně - 14.11.2013


V rámci udržitelnosti Grantového projektu„UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ v oblasti EVVO (5. klíčová aktivita) se ve čtvrtek 14. 11. 2013 žáci pátých ročníků zúčastnili odborné exkurze do třídírny odpadů v Černošíně. Dohled nad žáky vykonávaly třídní učitelky Mgr. Eva Šimlová a Mgr. Milena Mašková.

V areálu třídírny se nachází jak provozy, kde je nakládáno s komunálními odpady, tak i školicí středisko.

Účastníci exkurze dostali od odborně vyškoleného lektora pana Josefa Pacoly teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Při prohlídce mohli pozorovat přímo provoz dotřiďovací linky odpadů. Žáci se seznámili s „cestou“ odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, co se s nimi dále děje a jak jsou následně využívány. Rozšířili si vědomosti o správném třídění odpadů do kontejnerů a odkládání do hospodářského dvora. Hlavním smyslem exkurze bylo ukázat smysl třídění odpadů. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Šimlová