30. září 2011 - Výlet na kolech do Trnové

30. září 2011 - Výlet na kolech do Trnové

Výlet na kolech  -   třída 4.B

V pátek 30.9.2011 jsme se třídou  4.B uskutečnili výlet na kolech do Trnové. S naší paní plavčicí (p. Menclovou),  jedním tatínkem (p. Vondryska) a paní učitelkou Zelenkovou.

Cesta do Trnové vedla kolem oprámů lesními cestami. Chvíli do mírného kopečka a chvíli z kopce. Po zdolání nepříjemného bahna a louží na cestě jsme se úspěšně po polní cestě kolem výběhu koní dostali k restauraci Špalík v Trnové, k cíli naší cesty.   

Pak samozřejmě přišly na řadu zasloužené zmrzliny a hranolky. A když jsme se dostatečně posilnili nezdravým jídlem, dostali jsme úkol. Museli jsme najít na kole paní učitelky poschovávané indicie k vyluštění tajenky. A přitom jsme uplatnili nové informace o okolí získané při cestě. Z tajenky jsme se dozvěděli, že máme hledat poklad, a to nám dlouho netrvalo. Posilněni dalšími sladkostmi jsme už museli spěchat zpátky, abychom stihli být do tmy doma.

Zpáteční cesta nám dlouho netrvala, vraceli jsme se přes ves Vísky a po zpevněné cestě, která vede z kaolínky v Horní Bříze do Kaznějova. Někteří z nás zvládli vyšlapat i ten největší a nejdelší kopec z celého výletu.

Do cíle jsme se vrátili všichni v pořádku. A za odměnu, že jsme to tak dobře zvládli ,  každý  z nás dostal na památku diplom. Celá akce byla moc pěkná! I počasí vzhledem k pokročilému datu bylo vydařené. Děti byly úžasné a velký dík patří i tatínkovi a paní Menclové, kteří ve svém vlastním volnu věnovali odpoledne nejen vlastním dětem.