3. klíčová aktivita: VYTVOŘENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

3. klíčová aktivita: VYTVOŘENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

3. KLÍČOVÁ AKTIVITA

VYTVOŘENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

 

 

Hlavním cílem je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku tematické oblasti Člověk a svět práce, zvýšit zájem žáků o předmět a zlepšit jejich kompetence k učení, dovedností a k řešení problémů - volba povolání.

 Základní informace o projektu OP VK Duhová škola - Inovace výchovně-vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov