28. listopadu - 1. prosince 2011 - 6. tradiční vánoční výstava

28. listopadu - 1. prosince 2011 - 6. tradiční vánoční výstava

Ve dnech 28. 11. – 1. 12. 2011 proběhla tradiční vánoční výstavka prací žáků ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč, jejíž výtěžek je zasílán na konto Nadace „Pomozte dětem“, známé jako kuře se záchranným člunem.

Při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku probíhala výstavka před budovou MěÚ, v dalších dnech pak ve vestibulu školy.

Poděkování patří všem žákům a paním učitelkám, bez kterých by se výstavka nemohla uskutečnit. Dále patří poděkování i všem rodičům, kteří se svými dětmi vytvořili výrobky doma. V letošním roce se našli i sponzoři, kteří darovali materiál nebo finanční příspěvek na nákup pomůcek a materiálu. I těm děkujeme!

Celkově se vybralo 16 404 Kč