2012 - březen - duben - Naučná stezka Kaznějov

2012 - březen - duben - Naučná stezka Kaznějov

 

Grantový projekt
„UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“,
který je realizován v programu OP VK,
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029

 

5. KLÍČOVÁ AKTIVITA

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV

     V rámci přípravy a sběru podkladů k vytvoření naučné stezky Kaznějov se v březnu uskutečnila orientační obchůzka možných stanovišť NS a v dubnu se uskutečnily dvě odborně zaměřené exkurze pro žáky 9. ročníků. Obě exkurze byly v souladu s celou koncepcí EVVO, kdy je důraz kladen na mezipředmětové vztahy, regionální souvislosti, variabilitu učebních metod, na komunikaci a spolupráci mezi žákem a pedagogem, a kdy jsou posíleny aktivity v přírodním prostředí. Dalším bodem bylo navázání spolupráce s RNDr. Marií Novotnou CSc. a se studentkami KGE PF ZČU Plzeň, které v rámci své terénní praxe se podílely na tvorbě NS a zúčastnily se exkurzí.

     V úterý 6. 3. 2012 se několik žáků 9. tříd zúčastnilo odpolední obchůzky možných stanovišť. Této akce se zúčastnila RNDr. M. Novotná, která dětem vysvětlila řadu pojmů, a která žáků kladla velmi zajímavé otázky týkající se Kaznějova. Pracovali také s GPS a s mapou okolí Kaznějova.

 


 

     První exkurze se uskutečnila do okolí lomu v Kaznějově dne 17. 4. 2012 pod odborným vedením závodního lomu Ing. Jana Sutnara. Žáci byli seznámeni s historií a současností kaznějovského lomu, s pojmem kaolín a s jeho využitím, se způsobem těžby, s rekultivací, s výhledem do budoucnosti.

 

 

     Ve středu 18. 4. 2012 žáci 9. tříd absolvovali exkurzi do úpravny kaolínu, kde byl zajištěn odborný výklad Ing. J. Bartáska a Ing. J.Horáka.
Zpracovala Mgr. Naděžda Pluhařová