2010-2011 Evropský diář – Něco za to stojí! a Příručka učitele

2010-2011 Evropský diář – Něco za to stojí! a Příručka učitele

europadiary.eu 

Spousta informací o:

 • Evropské unii
 • profesních příležitostech
 • zdraví a bezpečnosti
 • ekologii.
   

Diáře sestavené nadací Generation Europe Foundation ve spolupráci s Generation Europe v České republice poskytuje zdarma Evropská komise.

 

Diář 2010/11 - Něco za to stojí

Co je Evropský diář?

 • Školní diář, do kterého si studenti mohou poznamenat, co dostali za domácí úkol, plný inspirativních citátů, zajímavých údajů a provokativních otázek na spodním okraji každé strany.
 • Cenná výuková pomůcka pro témata, která jsou pro mladé lidi důležitá: volba profese, zdraví a bezpečnost, ekologie, Evropská unie a další.
 • Aktuální informace v atraktivním grafickém kabátku.
 • Na doporučených webových stránkách (českých a evropských) studenti najdou doplňující a podrobné informace.
 • Citáty od vrstevníků z celé Evropy.

Evropský diář pomáhá mladým lidem:

 • kriticky myslet,
 • chovat se odpovědně a zvažovat sociální, ekonomické a ekologické souvislosti jejich jednání,
 • rozhodovat se fundovaně,
 • stát se aktivními občany.

Obsah diáře se každoročně aktualizuje podle aktuálního vývoje událostí a zpětné vazby od učitelů a studentů.

 Ke stažení Diář2010/11 - pdf  - 7 MB - 51 stran 

 

 Příručka učitele

Co je Příručka pro učitele?

 • Výuková pomůcka.
 • Nabízí doporučení, výzkumy, diskuse, analýzy, kvízy atd. pro vaši práci ve třídě a pro zadávání domácích úkolů studentům na základě textů v diáři.

 Ke stažení Příručka pro učitele - pdf