2. klíčová aktivita: INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA

2. klíčová aktivita: INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA

2. KLÍČOVÁ AKTIVITA

INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA

 


Hlavním cílem je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných oborů 2.st. Chemie, Přírodopis, Fyzika, na 1.st. Prvouka, Přírodověda, provést inovaci výchovně vzdělávací strategie s důrazem na badatelské tvořivé aktivity pro rozvíjení kompetencí žáků v přírodovědných předmětech a v zájmových přírodovědných aktivitách.

 

 

Základní informace o projektu OP VK Duhová škola - Inovace výchovně-vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov