1939 - 1977

1939 - 1977

1939 - 1977 - Přístavba a nástavba školy č.p. 220
 

  •     S přístavbou a nástavbou školy se začalo v březnu 1939.
  •     Stavbu prováděl a zajiťoval kaznějovský stavitel Václav Mádr.
  •     Prázdniny začaly už 10. června.
  •     Všechny práce byly skončeny tak, že 1.9.1939 mohl začít nový školní rok. 
  •     Obecná a měštanská škola byla otevřena 1.9.1939 a postupně měla různé názvy - např. Masarykova škola obecná a měšťanská nebo osmiletá škola (v r. 1957) 
  •     Školu ke dni 11.5.1946 tvořily : 4 třídy obecné + 4 třídy měšťanské + 2 třídy mateřské školyŠkola nabyla vzhledu, který má dodnes (1977) - dnes je v č.p. 220 umístěn Městský úřad Kaznějov.

 


Z historie

Zdroj: 100 let školy v Kaznějově 1875 - 1975. Vydal MNV v Kaznějově, okres Plzeň-sever, 1975

 

 

Umístění školy - Ke Škále - na mapách Kaznějova
Histo rická letecká mapa z 50. let 20. století

letecká mapa z roku 1952 s vyznačenýmí čísly domů v současnosti
a polohou Ke Škále 220 - škola v letech 1939 - 1977
tatáž mapa ze současnosti (16.5.2015)