1875 - 1931

1875 - 1931

Na obrázku jsou absolventi kaznějovské školy z roku 1957 a 1958 - ještě jako žáci mateřské školy (1949) na dvoře bývalé školy čp. 41 s paní učitelkou Zelenkovou

 

Škola v Kaznějově byla zřízena 1. ledna 1875
a pro žáky se otevřela 1. září 1875

 

  •     V bývalém hostinci Martina Henžlíka č.p. 41, který obec odkoupila, fungovala škola nejprve jako dvoutřídní.
  •     Později byla rozšířena o 3 třídy v domku Urbanových č.p. 88.
  •     V těchto 2 místech byla škola až do roku 1931 - roku výstavby nové školy č.p. 220.

 


Z historie

Z publikace 100 let školy v Kaznějově 1875 - 1975, vydané MNV Kaznějov v roce 1975
 

 

Poznámky:

Bývalá škola č.p. 41 a později i MNV vypadá dnes na Google Earth takto:

 


A žáci předškoláci v roce 1949 se svou učitelkou Zelenkovou 

(v době, kdy č.p. 41 pro změnu fungovalo jako mateřská školka) se culí na jejím dvorku vlevo.
 

 

Ještě o něco později (už jako žáci školy) jsme na tomto dvorku slavnostně pálili madelinku bramborovou a její vypasené larvy nasbírané na polích u hřbitova. Byly jich plné lahve - obsah plaval v petroleji a proto pak pěkně hořel.Více zde: https://sz63tk.webnode.cz/products/a1875-1931/