17. června 2013 - Mimořádná sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi

17. června 2013 - Mimořádná sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi