15.9.2011 - Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje

15.9.2011 - Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje

Do Základní školy Kaznějov zavítal dne 15. 9. 2011 hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

V doprovodu ředitele školy a starosty města se seznámil s prostředím školy, zejména se školním bazénem, který je využíván pro výuku plavání nejen našich žáků, ale i žáků okolních základních a mateřských škol. Zajištění provozu školního bazénu pro pravidelný plavecký výcvik žáků je možné díky nadstandardní podpoře zřizovatele školy Města Kaznějov.

V závěru návštěvy školy si hejtman M. Chovanec prohlédl nově vytvořenou učebnu školy Školní studijní informační centrum „Všeználek“, která vznikla modernizací původní knihovny školy. Nová učebna a její programová náplň je jednou z klíčových aktivit grantového projektu, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, zprostředkujícím subjektem je Plzeňský kraj. Pro všechny žáky školy je centrum otevřeno denně v rámci vyučování i mimo výuku. Návštěvnost žáků, kteří využívají učebnu i mimo vyučování je velmi vysoká.

Zleva: poslanec J.Látka, hejtman M.Chovanec, ředitel školy J.Henžlík, starosta P.Sýkora, ekonomka školy D.Šofferová, náměstek I.Grüner

 

Důležitou aktivitou centra je vydávání školního internetového časopisu ZKAZKY, příprava soutěže pro žáky 2.stupně Žákovská odborná činnost a pořádání nových celoškolních soutěží, které jsou pravidelně vyhlašovány. Grantový projekt „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“ je realizován ve spolupráci s Plzeňským krajem a za výjimečné podpory zřizovatele školy Města Kaznějov.


Hana Patrichiová, manažer projektu