12 aktivit o Evropě (balíček metodických materiálů pro výuku o EU)

12 aktivit o Evropě (balíček metodických materiálů pro výuku o EU)

12 aktivit o Evropě (balíček metodických materiálů pro výuku o EU)

• CpKP, Praha 2007
• Metodický balíček aktivit o problematice EU a výchovy k občanství, který byl vytvořen v rámci projektu "Jak se stát aktivním evropským občanem?"
Informace pro učitele
• Ke stažení :
12 aktivit o Evropě (pdf – 3,5 MB – 106 stran )

 

KRÁTKÝ PŘEHLED AKTIVIT
 

1. Hotelový detektiv: seznámení se základními institucemi EU a jejich funkcemi formoudetektivního vyšetřování

2. Co o nás říkají: hledáni národnosti mluvčích, originálních pohledů na českou mentalitu

3. Multikvíz: procvičení znalostí o Evropě a Evropské unii formou zábavného soutěžníhoKlání . Multikvíz je koncipován ve dvou úrovních obtížnosti (pro gymnázia a ZŠ)

4. Prezentace Evropy: tvorba nového loga EU, hledání společných evropských symbolů

5. Květinová burza: větší hra, která simuluje výhody a omezení společného trhu

6. Evropský rébus: hlavolam, který ukáže provázanost a nejrůznější vazby mezi evropskýmizeměmi

7. Záludný obraz: jednoduchý obrazový kviz, hledáni nesmyslů a nepravd na předloženýchobrázcích

8. Evropa 26: hledáni souvislosti mezi Českou republikou a ostatními státy unie

9. Rozpočet: simulace vyjednávání o evropském rozpočtu

10. Ano×Ne: řízené diskuze o kontroverzních tématech

11. Společné puzzle: aktivita podporující týmovou spolupráci

12. Evropané: hádání významných evropských osobností