10. Jubilejní předvánoční výstavka výrobků žáků ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč „Děti pomáhají dětem“ - 27. - 29. 11. 2012

10. Jubilejní předvánoční výstavka výrobků žáků ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč „Děti pomáhají dětem“ - 27. - 29. 11. 2012

                           

10. Jubilejní předvánoční výstavka výrobků žáků
ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč „Děti pomáhají dětem“

 

„ Věříme, že pomáhat má smysl!“
 

     Ve dnech 27. – 29.11.2012 v prostorách budovy ZŠ Kaznějov a 3.12.2012 při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku před budovou MěÚ Kaznějov probíhala již 10. tradiční výstava výrobků žáků základních škol Kaznějov a Dobříč, jejíž výtěžek putuje každoročně na konto projektu Pomozte dětem.

    Pomozte dětem je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně od roku 1998 organizuje NROS (nadace rozvoje občanské společnosti) a ČT (neodmyslitelně spjati moderátoři Marcela Augustová a Tomášem Hanákem, Míša Maurerová a Vojtou Kotkem, Alena Zárybnická). Symbolem sbírky je žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. Projekt poskytuje nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v ČR.

     27.11.2012 v 17.00 hod. v jídelně ZŠ proběhlo slavnostní zahájení této akce, kde přispěli svým vystoupením naši malí prvňáčkové, Fanoušek Dobrý, žák 5.B, svou hrou na trumpetu a pěvecký sbor žáků 2. stupně. Děkuji všem žákům za jejich vystoupení a paním učitelkám za přípravu. Dále bych ráda poděkovala všem žákům za vytvořené výrobky, všem svým kolegům za pomoc při přípravě výstavky a v neposlední řadě i rodičům, kteří se již druhým rokem podílejí na výstavce tím, že společně se svými dětmi poskytují vlastnoručně zhotovené výrobky. Děkuji vedení školy, MěÚ a místnímu hasičskému sboru za podporu při organizování této akce.

                                                          

Mgr. Radka Lavičková

organizátorka akce